FM – FORENINGEN AF REJSENDE MEJERI-INGENIØRSTUDERENDE

FM – FORENINGEN AF REJSENDE MEJERI-INGENIØRSTUDERENDE

FM står for Foreningen af Rejsende Mejeriingeniørstuderende, som gennem samarbejde med fødevare- og mejeriindustrien søger penge til legater. Midlerne gives som legater til studerende, der tager mejeripraktik i udlandet og de mejeriingeniørstuderende, som ønsker at tage til udlandet på studieophold, studierejser eller andre mejerifaglige udlandsophold.

Den økonomiske støtte betinger, at legatmodtagerne fremsender en rapport samt bidrager med deres oplevelser på den årlige generalforsamling. FM’s formål er nemlig at inspirere andre til at tage af sted, samt at videreformidle den viden legatmodtagerne tager med hjem fra udlandet. Derfor skal alle legatmodtagere udarbejde en rejserapport, og der afholdes hvert efterår en rejseaften, hvor de fortæller om deres oplevelser.

Ansøgning om økonomisk støtte skal være indsendt til rejselegatudvalget senest 1. maj. Se krav til ansøgningen i nedenstående link.

Foreningen varetages af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer:

3 studerende hvoraf formand og kasserer vælges

2 mejeriingeniører som bliver valgt af Dansk Mejeriingeniør Forening

Foreningen af rejsende Mejeriingeniørstuderende:

Mail FM: [email protected]

Anders Thomsen (formand)
Oliver Nielsen (kasser)
Gustav Davis Bonefeld (medlem)
Vanessa (suppleant)
Torben Slots (SPX FLOW)
Steffan Bue Dyrnø (Arla Innovation Center)
Adm. support: Anne-Sofi Christiansen (Dansk Mejeriingeniør Forening)