Uddannelsen

Uddannelsen

Kandidatuddannelsen – Master in Dairy Science and Technology gennemføres som en 2-årig overbygning på den 3-årige fødevarevidenskabelige bacheloruddannelse samt et halvt års mejeripraktik, der udgøres af et teoretisk forløb, skoleophold samt praktik på to forskellige virksomheder/mejerier.

Uddannelsen til mejeriingeniør/Master in Dairy Science and Technology er en 2-årig kandidatuddannelse, der udbydes af SCIENCE: Københavns Universitet – Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.  Læs mere her.

De første mejeriingeniører blev uddannet i 1921, og er en anerkendt uddannelsen, der løbende bliver opdateret i tæt samarbejde med danske mejerier og industrivirksomheder – ogmedlemmer af Industrigruppen bag mejeriingeniøruddannelsen. Den er derfor sammensat, så den færdiguddannede mejeriingeniør/Master in Dairy Science and Technology er velforberedt på at virke i en pulserende og international hverdag.

Samarbejde med erhvervslivet giver mulighed for virksomhedsekskursioner og -besøg, kommerciel indsigt og særdeles gode muligheder for at etablere et stærkt netværk med henblik på senere jobmuligheder.

Undervisningen på kandidatuddannelsen foregår på engelsk og omfatter forelæsninger, projekter, praktiske øvelser og eksperimentelt arbejde.

Uddannelsen afsluttes med specialeskrivning, som behandler aktuelle problemstillinger og foregår i tæt samarbejde med en virksomhed.

 

Læs mere på KU om uddannelsen

Introx1Dag