Uddannelsen

Uddannelsen

Kandidatuddannelsen – Master in Dairy Science and Technology gennemføres som en 2-årig overbygning på den 3-årige fødevarevidenskabelige bacheloruddannelse samt et halvt års mejeripraktik, der udgøres af et teoretisk forløb, skoleophold samt praktik på to forskellige virksomheder/mejerier.

Uddannelsen til mejeriingeniør/Master in Dairy Science and Technology er en 2-årig kandidatuddannelse, der udbydes af SCIENCE: Københavns Universitet – Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.  Læs mere her.

De første mejeriingeniører blev uddannet i 1921, og er en anerkendt uddannelsen, der løbende bliver opdateret i tæt samarbejde med danske mejerier og industrivirksomheder – ogmedlemmer af Industrigruppen bag mejeriingeniøruddannelsen. Den er derfor sammensat, så den færdiguddannede mejeriingeniør/Master in Dairy Science and Technology er velforberedt på at virke i en pulserende og international hverdag.

Samarbejde med erhvervslivet giver mulighed for virksomhedsekskursioner og -besøg, kommerciel indsigt og særdeles gode muligheder for at etablere et stærkt netværk med henblik på senere jobmuligheder.

Undervisningen på kandidatuddannelsen foregår på engelsk og omfatter forelæsninger, projekter, praktiske øvelser og eksperimentelt arbejde.

Uddannelsen afsluttes med specialeskrivning, som behandler aktuelle problemstillinger og foregår i tæt samarbejde med en virksomhed.

 

læs mere på KU om uddannelsen 

Introx1Dag

  Production Manager

  Bjarke Damsgaard Jørgensen
  Se mere

  Global Category Manager

  Anne Sophie Pauli Rædkjær
  Se mere

  Scientist

  Peter Bæk Skou
  Se mere

  Product and Process Designer

  Michael Skovhus
  Se mere

  Senior Application Scientist

  Cecilie Lykke Marvig Nielsen
  Se mere
  39.891
  kr
  Gennemsnitsløn for nyuddannet 2017
  24
  Antal mejeriingeniører dimmitteret 2017
  6
  Ledighedstal 2017