Mejeri-interesserede studerende

Dairy forum

Dairy Forum er en interesseforening for studerende ved Københavns Universitet, der interesserer sig for mejeriteknologi og –produkter. I forening kan der diskuteres mejerirelaterede emner og der kan netværkes.

Vi tager på udflugter og afholder karriereaftener, i et tæt samarbejde med industrien – vores kommende arbejdsgivere. Så hvad enten du er færdiguddannet mejeriingeniør, kandidat- eller bachelorstuderende eller måske kun lige er begyndt at overveje din uddannelse, så skal du være velkommen i gruppen.

Socialt omdrejningspunkt

Foreningen tilbyder grundlæggende et godt socialt netværk for Fødevare- og ernæringsstuderende på Frederiksberg campus og er løbende vært for arrangementer af faglig og social karakter.
Eksempelvis afholdes der hvert andet år en velplanlagt studietur med masser af spændende virksomhedsbesøg og socialt samvær og der deltages i mejeriindustriens mange branche-arrangementer f.eks. Landsmejeriudstillingen og Mejeribrugets Dag.

Samarbejde med branchen

Dairy Forum arbejder på en række områder tæt sammen med branchens virksomheder og organisationer. Disse har etableret Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen og støtter via denne op om såvel uddannelsen som Dairy Forum.

I Dairy Forum gør denne støtte det muligt at lave spændende mejerifaglige aktiviteter, og rigtigt mange af vores arrangementer kan af den årsag holdes prismæssigt på et relativt beskedent niveau.

Bestyrelse

Cathrine Thorsholt Jacobsen (Forperson)
Martin Bo Szuwalski Hansen (Kasserer)
Ditte Deshasta
Malthe Strøm Petersen
Sofie Beierholm Poulsen
Philippa Schou

Udvalgsrepræsentationer

Malthe Strøm Pedersen (Dansk Mejeriingeniør Forening)
Cathrine Thorsholt Jacobsen (Mejeripraktikudvalg)
Martin Bo Szuwalski Hansen (Mejerikontaktudvalg)
Philippa Schou (SoMe ansvarlig)

Du kommer med i Dairy Forum ved at melde dig ind i Dairy Forums facebookgruppe. Se mere nedenfor.

 

Nyttige Oplysninger

FM – Foreningen af rejsende mejeriingeniørrejsende

Transportstøtte

Blanket til transportstøtte

Ambassadører

 

 

Dairy Forum har en facebookgruppe som bruges til information,

diskussioner, debat og vidensdeling af seriøs karakter
– men selvfølgelig med plads til alle slags relevante indlæg.