Morten Kofod Jørgensen
Dairy Career ambassadør Morten Kofod Jørgensen

Morten Kofod Jørgensen

Mød Morten som er uddannet mejeriingeniør, og i dag arbejder som Data Scientist - R&D - FOSS Analytical A/S.
Morten valgte mejeriingeniøruddannelsen pga. det gennemgående fokus på mejeriprodukter, og valgfriheden til at præge sin uddannelse i den retning man ønsker.
Lær Morten bedre at kende her:

Hvor arbejder du og hvad er din stillingsbetegnelse?

Data Scientist – R&D – FOSS Analytical A/S (Chemometrician)

Hvordan ser en typisk hverdag ud for dig?

Jeg arbejder hovedsageligt med in-line NIR spectroscopy til standardisering
af mælk til osteproduktion i øjeblikket. På en almindelig arbejdsdag kan jeg
have et møde med en Product Application Specialist fra Kina om
formiddagen, hvor vi blandt andet diskuterer nye installationer af instrumenter,
hvordan det går med indsamling af data, samt evaluere det data vi har fået
indsamlet. Hvis de har nogle problemer, eller har brug for et par ekstra øjne
på det de har lavet, så bruger jeg et par timer på at analysere ny data, inden
at vi så diskuterer det igen. Derefter kan jeg bruge lidt tid på at udvikle globale
modeller til forskellige applikationer, hvor vi indsamler og strukturerer data fra
installationer i hele verden, for at kunne udvikle robuste kalibreringsmodeller,
så implementeringen af nye instrumenter forskellige steder i verden går
nemmere og de målinger som instrumentet udfører bliver mere præcise. Alt
det jeg laver, skal præsenteres og diskuteres med kollegaer, for at vi er sikre
på, at det vi leverer, fungerer. Dette er blot få af de arbejdsopgaver, som jeg
har i løbet af en dag. Men generelt er det møder, hvor vi diskuterer
problemstillinger, tid til fordybelse hvor jeg arbejder med spektroskopi, og
derefter præsentation af mit arbejde.

Har det været nemt at få job efter endt uddannelse?

Ja, jeg fik tilbudt jobbet dagen før, at jeg forsvarede mit speciale. Jeg søgte
kun få jobs inden at jeg fik tilbudt dette.

Hvorfor valgte du mejeriingeniøruddannelsen som studieretning?

Jeg valgte mejeriingeniør uddannelsen, da studieretningen både er
struktureret med et gennemgående fokus på mejeriprodukter, samt giver rig
mulighed for valgfrihed, så man kan præge sin uddannelse i den retning, som
man selv finder mest interessant. At fokusere på én branche har gjort, at man
ikke skal sætte sig ind i et nyt produkt hver gang man starte op på et nyt
kursus, hvilket jeg synes er meget positivt, da man dermed kan bygge ovenpå
den viden, som man har tilegnet sig i tidligere kurser. Jeg fokuserede
hovedsageligt på chemometrics og process technologies i mine valgfag,
hvilket i kombination med den dybdegående forståelse af mejeriverdenen har
givet mig en god viden, som jeg benytter dagligt i mig job hos FOSS.

Hvad var det bedste ved uddannelsen?

Jeg synes, at jeg lærte rigtig meget i mine praktikperioder om alt det, som
man normalt ikke lærer på et universitet. At komme ud og arbejde på gulvet
på et mejeri, se hvordan processer fungerer og at snakke med mejerister har
givet mig et stort indblik i dagligdagen på et mejeri samt hvordan en
produktion fungerer. Derudover synes jeg, som beskrevet ovenfor, at det har
været rigtig godt med et konkret fokus igennem uddannelsen, hvor man kan
mærke at industrien bakker op om uddannelsen, og at det vi lærer kan bruges
direkte efter endt uddannelse.

Hvad vil du sige til andre, der overvejer mejeriingeniøruddannelsen?

Mejeriingeniøruddannelsen åbner rigtig mange døre, så hvis du ikke kan se
dig selv arbejde på et mejeri resten af dit liv, så er der masser af andre
muligheder! Brug dine valgfag på at gå i den retning der passer netop dig, så
ligger der rigtig mange spændende jobs og venter efter endt uddannelse!

Dairy Career ambassadør Morten Kofod Jørgensen